Nota de premsa: Introducció de la fotja banyuda (Fulica cristata) al parc natural de s’Albufera des Grau

Davant les declaracions fetes en el marc de la Junta rectora del parc natural de s’Albufera des Grau per part de membres del Govern Balear sobre la intenció d’introduir una nova espècie a la llacuna de s’Albufera des Grau, la SOM (Societat Ornitològica de Menorca), entitat dedicada a l’estudi, divulgació i conservació de l’ornitofauna de l’illa de Menorca, vol fer les següents declaracions publiques:

Hi ha una gran diferència entre reintroduir una espècie (aportació d’exemplars d’una espècie concreta a un lloc on se sap segur que antigament havia existit, i d’on ha desaparegut o s’ha extingit) i introduir espècies (aportació d’exemplars d’alguna espècie a un lloc fora de la seva distribució coneguda històricament).

Aquestes definicions les ha establert la UICN, entitat fundada l’any 1948, que és avui la major xarxa ambiental del món, agrupa 84 estats i a gran nombre d’agències governamentals, ONG nacionals i internacionals, i a gran quantitat d’experts mundials de més de 150 països.

Seguint amb els principis bàsics de la UICN en relació a les introduccions d’espècies i en la legislació actual:

• Les espècies al•lòctones no han de ser introduïdes en cap hàbitat natural.
• Només es considerarà la possibilitat d’introduir una espècie quan beneficiï clarament l’home o una comunitat natural.
• En aquest segon cas, indiquen que la introducció haurà d’anar avalada per informes que raonin l’excepcionalitat de la decisió i amb investigacions i planificació prèvia que avalin aquestes actuacions.
• A nivell mundial la fotja banyuda no es considera una espècie en perill d’extinció, i té el seu àmbit de distribució més important al continent africà, essent el sud de la península ibèrica el seu límit de distribució cap al nord.
• Tant la LECO com el PORN (Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals) del parc natural de s’Albufera des Grau estableixen que no s’autoritzaran introduccions que puguin suposar un perill per a la fauna autòctona de la zona.

Amb això, queda clar que el que es vol fer a s’Albufera és la introducció d’una nova espècie no citada mai abans a Menorca i, que nosaltres sapiguem, no existeix cap informe que avali aquesta introducció.

Sense aquests informes, a més del risc que pot suposar per a la fauna autòctona, aquesta introducció pot suposar una despesa econòmica absurda, més tenint en compte que la introducció d’aquesta mateixa espècie a l’Albufera de Mallorca no ha tingut l’èxit esperat.

Pensam que hi ha moltes espècies autòctones en perill, i que qualsevol esforç econòmic i material hauria d’anar encaminat a la protecció d’aquestes i no a la introducció d’espècies no natives.

Per tant, no queda clar que aquesta actuació pugui ser beneficiosa per s’Albufera des Grau, ni que estigui justificada tècnicament.

L’Ajuntament de Maó i des Mercadal, així com el Consell Insular formen part de l’Autoritat de Gestió del Parc i nosaltres ens demanem què en pensen d’aquesta actuació no recomenada pels principals organismes internacionals de conservació.

També ens agradaria saber si els gestors del parc de s’Albufera han avalat amb algun informe aquesta actuació, que segons sembla, es vol dur a terme molt prest a s’Albufera des Grau.

Qui serà el responsable d’aquesta actuació si la fauna autòctona es veu afectada per aquesta introducció, si ningú ha aportat cap informe favorable?

La legislació, com se sol dir, està per complir-la!

Fotografia: Marina Pons Tysoe

Comparteix:

Feu un comentari

Altres notícies