Descobreix els ocells del parc Rubí i Tudurí

La Societat Ornitològica de Menorca (SOM), en col·laboració amb els amics del parc Rubió i Tudurí i del GOB Menorca, han organitzat per aquest dissabte dia 18 de maig una jornada de portes obertes al Parc Rubió i Tudurí, encaminada a donar a conèixer els diferents ocells que es poden observar en aquest parc maonès.

La jornada començarà a les 9h i es perllongarà fins les 13h. Durant aquesta, els ornitòlegs de la SOM mostraran les diferents espècies d’ocells que troben en aquest parc el seu lloc per viure i criar: tord negre Turdus merula, pardal Passer domesticus, primavera Parus major, verderol Carduelis chloris, cadernera Carduelis carduelis, tórtora turca Streptopelia turtur, menjamosques gris Muscicapa striata sp. balearica… Es molt probable que encara hi trobem també algun ocell migrant, que utilitzi el parc com a zona de descans en la seva migració del continent africà cap a les seves àrees de cria al centre i nord d’Europa: menjamosques negre Ficedula hypoleuca, ull de bou xiulaire Phylloscopus sibilatrix, busqueret mosquiter Sylvia borin, bosqueta comuna Hippolais polyglotta… O que el matí ens depari alguna sorpresa.

Als darrers anys, la SOM ha vingut realitzant diverses jornades d’estudi en aquest i altres parcs de l’illa, amb la finalitat d’inventariar les espècies que fan ús dels parcs urbans al llarg de l’any, conèixer un poc més aquestes poblacions i valorar l’importancia d’aquestes zones per les poblacions d’ocells de l’illa.

capturada

Des de la SOM vos volem convidar a tots, esperant que passem tots plegats un agradable i interessant matí al parcs Rubió i Tudurí.

Comparteix:

Feu un comentari

Altres notícies