SERVEI D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA A L’ILLA DE L’AIRE

La Societat Ornitològica de Menorca – SOM, ofereix el servei de vigilància i informació a la Zona especial de conservació (ZEC) i Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) ES0000236, en l’àmbit terrestre del Pla de gestió Natura 2000 de l’Illa de l’Aire, des de el 15 de juny al 15 de setembre d’aquest estiu.

Aquest servei, es presta mitjançant un contracte atorgat a la nostra entitat sota les directrius i mitjançant el plec de prescripcions tècniques de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.

D’entre les tasques i característiques tècniques d’aquest servei en destaquen:

1. Oferir informació als visitants de l’illa de l’Aire sobre les normes reguladores que regeixen a l’espai i que van ser aprovades mitjançant el Decret 17/2022, de 23 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 Illa de l’Aire. Més específicament s’advertirà als visitants que l’illa és un espai protegit de la Xarxa Natura 2000, que acull un elevat nombre d’espècies protegides tant de flora com de fauna, i que per aquest motiu està prohibit transitar fora del camí que va al far, cridar o fer renou, davallar a terra animals domèstics, transitar en grup de més de 10 persones; alimentar a la fauna, en especial a les sargantanes; deixar cap tipus de residu, tant orgànic com inorgànic, volar drons; caçar; pescar, etc. Addicionalment també podrà informar de les normes de fondeig que regeixen a l’àmbit marí de l’espai i si escau sobre la normativa de la reserva marina.

2. El personal de la SOM destinat a l’illa de l’Aire també vetlarà per tal que no es produeixen conductes incíviques a l’illa, sempre des d’una perspectiva conciliadora amb el visitant i, en tot cas, si l’incompliment de la normativa reguladora de l’espai no cessa per part del visitant, haurà de donar avís a l’112 per tal que s’activi un servei d’inspecció per part dels Agents de Medi Ambient de la Conselleria, els quals valoraran la conveniència d’organitzar un trasllat a l’illa.

3. Paral·lelament a les tasques d’informació i vigilància, s’emplenaran uns fulls de control diari de persones que desembarquen a l’illa, del nombre de persones que surten de la zona de l’embarcador, del nombre de persones informades, i si escau de les característiques del grup i de les incidències que es produeixin durant la jornada: possibles infraccions comeses per part dels visitants, avistaments inusuals de fauna, etc.

4. Dur a terme tasques puntuals de seguiment d’algun dels valors naturals presents a l’illot, com ara recomptes d’exemplars de flora o fauna, tant autòctona com al·lòctona, recompte d’impactes, etc.

5. Col·locar una taula, cadira i para-sol al costat de la caseta d’Autoritat Portuària, des d’on preferentment s’informarà als visitants. No obstant això, podrà transitar des de l’embarcador fins el far per tal de dur a terme tasques de vigilància o d’observació de fauna, i en cas que se li encomani algun altre tasca de gestió o seguiment dels valors natural de l’espai, la persona informadora/vigilant de la SOM podrà moure’s per la resta de l’illot.

6. Subministrar material divulgatiu per tal que sigui lliurat als visitants.

7. Disposar d’un servei de sanitari químic portàtil, el dipòsit del qual haurà de buidar periòdicament a la xarxa de clavegueram de qualsevol nucli urbà dotat amb aquest servei. Aquest sanitari s’allotjarà a la caseta que Autoritat Portuària té a la zona de l’embarcador.

8. Tots els residus generats durant l’estada a l’illa de l’Aire hauran d’esser separats, traslladats a l’illa de Menorca, i dipositats als contenidors corresponents, per part del treballador que presti servei a l’illot.

9. Durant la prestació del servei s’haurà d’evitar produir molèsties a la fauna de l’illot; per això s’ha d’evitar cridar i fer renous. Es posarà especial cura en no malmetre la vegetació natural de l’entorn.

10. Finalment, s’haurà de lliurar una memòria final del servei donat que inclogui l’anàlisi de les dades recollides durant les tasques d’informació i vigilància a l’illa, les incidències i altre informació que es consideri rellevant des del punt de vista ambiental i/o logístic.

CASTELLANO

ENGLISH

FRANÇAIS

Per a més informació s’adjunta el Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 de l’Illa de l’Aire:

https://www.caib.es/sites/xarxanatura/ca/pla_de_gestia_illa_de_laire/archivopub.do?ctrl=MCRST12806ZI403575&id=403575

Comparteix:

1 comentari a “SERVEI D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA A L’ILLA DE L’AIRE”

Feu un comentari

Informació sobre Protecció de Dades Personales - MenorcaSOM.org informa que les dades de caràcter personal que proporciones amb aquest formulari seran tractats per Societat Ornitològica de Menorca com a responsable del lloc web; Finalitat: Gestionar els comentaris del blog; Legitimació: Consentiment de l'interessat; Destinataris: les teves dades es desen en els servidors de l'empresa d'allotjament web Webempresa – Veure la política de privadesa de Webempresa; Drets: pots accedir, rectificar, limitar o suprimir totes les teves dades a informacio.som@menorcasom.org; Per a més informació consulta la informació legal del lloc web.

Altres notícies