Ocells

327 Del urb

Vinjolita

Delichon urbicum

Cat:Oreneta cuablanca. Cast:Avión común. Eusk:Enara azpizuri. Gal:Andoriña de cu branco. Port:Andorinha-dos-beirais. Ang:Northern House Martin. Fr:Hirondelle de fenêtre. Al:Mehlschwalbe. It:Balestruccio

Hirundínid més petit i arrodonit que l’oronella, amb les ales més curtes i la coa menys forcada. L?identificam pel carpó blanc, molt distintiu. Es distribueix per gairebé tot el Paleàrtic, amb més abundància a les zones més temperades. Les poblacions occidentals hivernen a l’Àfrica subsahariana. Molt lligada als nuclis urbans, per criar utilitza majoritàriament les zones més resguardades de la pluja i el vent de les façanes dels edificis, com ara relleixos, balcons o el voladís de les teules. El niu és de fang, com el de l’oronella, però és totalment tancat, amb una petita obertura a la part superior. Cria als edificis dels pobles i ciutats més grans de Menorca i la podem veure sobrevolant qualsevol indret de l’illa durant ambdós passos migratoris. Estatus: Estival moderat i migrant abundant.