Ocells

323 Pty rup NEW3

Vinjolita de penyal

Ptyonoprogne rupestris

Cat:Roquerol. Cast:Avión Roquero. Eusk:Haitz-enara. Gal:Andoriña dos penedos. Port:Andorinha-das-rochas. Ang:Crag Martin. Fr:Hirondelle des rochers. Al:Felsenschwable. It:Rondine montama

D'estructura similar a la vinjolita, lleugerament més gran, presenta un plomatge grisós força homogeni, amb la zona ventral de tons sorrencs que s’enfosqueixen cap a la coa. És més fosc al dors. Quan obre la coa, que és molt poc forcada, l’identifiquen unes taques blanques a prop de la punta de les plomes. Nidifica a rocams abruptes des del nivell del mar fins a més de 2.000 metres. També pot fer el niu a preses, ponts o relleixos dels edificis, com la vinjolita. Ocupa tots els sistemes muntanyosos des de la conca mediterrània, cap a l’est, fins a la Xina. A l’hivern les poblacions més septentrionals realitzen petits moviments migratoris, desplaçant-se fins al nord d’Àfrica les poblacions europees, i al subcontinent indi les orientals. Cria a Mallorca, mentre que a Menorca només es pot veure en migració i a l’hivern, normalment a prop de les zones humides, especialment a Son Bou. Estatus: Migrant i hivernant escàs.