Ocells

321 Rip rip NEW3

Vinjolita de vorera

Riparia riparia

Cat:Oreneta de ribera. Cast:Avión Zapador. Eusk:Ugalde-enara. Gal:Andoriña das barreiras. Port:Andoriña-das-barreiras. Ang:Sand Martin. Fr:Hirondelle de rivage. Al:Uferschwable. It:Topino

Similar a la vinjola de penyal, però més petita, el ventre blanc i una franja pectoral ben definida les diferencia. La coa és una mica més forcada i no hi té taques blanques. L'hàbitat que ocupa és ben diferent, ja que la vinjolita de vorera és una espècie colonial que nidifica als talussos sorrencs o argilosos de les conques fluvials, on excava el niu. Nidifica àmpliament per tota Euroàsia i Amèrica del Nord i hiverna a Sud-amèrica i Àsia. A Menorca només es veu en migració, sovint en grups nombrosos, juntament amb oronelles i vinjolites, caçant moscards en vol als ambients oberts, normalment a prop de zones humides, on utilitza el canyet per dormir. Estatus: Migrant moderat.