Ocells

376 B Sax ola NEW8

Vitrac

Saxicola torquatus

Cat:Bitxac comú. Cast:Tarabilla común. Eusk:Pitxartxar burubeltz. Gal:Chasco común. Port:Cartaxo-de-cabeça-preta. Ang:Common Stonechat. Fr:Traquet pâtre. Al:Schwarzkehlchen. It:Saltimpalo

Ocell petit, amb el cap proporcionalment gros, el mascle té el plomatge molt contrastat, especialment a l’època de festeig, amb el dors i el cap negrós, el pit taronja i una franja blanca a banda i banda del coll, inexistent en la femella. Aquesta té el plomatge més homogeni i molt menys contrastat. La raça de les nostres latituds es distribueix a l’oest, centre i sud d’Europa i el Magrib, essent residents les poblacions més occidentals. Les poblacions més orientals hivernen al nord d’Àfrica i a Aràbia. A Menorca és molt comú i sedentari, situació a la qual afavoreix el paisatge en mosaic format per ambients oberts i agrícoles amb arbustos disseminats que necessita per poder fer-hi el niu. Es sol posar dalt les branques més visibles de mates i ullastres. Refusa les masses forestals denses. Estatus: Sedentari abundant, hivernant i migrant escàs.