Ocells

284 Apu mel NEW3

Vinjola reial

Apus melba

Cat:Ballester. Cast:Vencejo real. Eusk:Malkar-sorbeltz. Gal:Cirrio grande. Port:Andorinhão-de-ventre-branco. Ang:Alpine Swift. Fr:Martinet alpin. Al:Alpensegler. It:Rondone alpino

La més grossa de les vinjoles que podem veure a Europa és fàcilment diferenciable de les altres pel tamany i la taca blanca al ventre, la qual està separada de la taca blanca de la gorja per una franja marró fosc. Els seus costums i vol són semblants a les altres vinjoles, però és menys àgil i, els aletejos, més lents. Durant el període reproductor ocupa la conca Mediterrània, part d’Àfrica i d’Àsia. Cria de manera colonial a forats i escletxes de les parets rocoses de les zones muntanyoses, de penyals costaners o d’edificis alts dels nuclis urbans. Les poblacions del Paleàrtic són migradores i travessen el Sàhara per passar l’hivern al sur d’Àfrica. A Menorca cria regularment i localitzada als penyals marins de cala Galdana. Estatus: Estival i migrant escàs.