Ocells

258 Str dec

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

Cat:Tórtora turca. Cast:Tórtola turca. Eusk:Usapal turkiar. Gal:Rula turca. Port:Rola-turca. Ang:Eurasian Collared Dove. Fr:Tourterelle Turque. Al:Türkentaube. It:Tortora dal collare orientale

És més gran que la tórtora comuna, d’un to ant pàl·lid bastant homogeni i amb una franja negra al coll. Originària del continent asiàtic, durant el segle xx va realitzar una forta expansió i avui dia es troba a gairebé tota Europa, el nord d’Àfrica i fins i tot Amèrica del Nord. A Menorca, va arribar-hi als anys 90 i és a l'any 1997 quan es confirmen les primeres parelles reproductores a Ciutadella i s'Algar. A tota la seva àrea de distribució, la tórtora turca és una espècie de caràcter sedentari, que viu associada a ambients humanitzats on hi hagi arbres escampats, evitant les masses forestals denses. A Menorca se la pot trobar tot l’any, principalment a parcs i jardins de poblacions grans i petites, urbanitzacions, cases de camp, polígons industrials, magatzems agrícoles, etc. Estatus: Sedentari abundant.