Ocells

257 Col pal

Tudó

Columba palumbus

Cat:Tudó. Cast:Paloma torcaz. Eusk:Pagauso. Gal:Pombo. Port:Pombo-torquaz. Ang:Common Woodpigeon. Fr:Pigeon Ramier. Al:Ringeltaube. It:Colombaccio

Molt més gran que el colom, és fàcil de diferenciar per les taques blanques de les ales i el coll. Alça el vol i es posa amb un aleteig sorollós. És una au pròpia d’ambients forestals, cultius amb arbres disseminats i, localment, de parcs i jardins de gairebé tot Europa, Àsia central i part del nord-oest d’Àfrica. Les poblacions nòrdiques i orientals són migradores i passen l’hivern al sud i oest del continent europeu. A Menorca, el trobam distribuït per tot el territori. El podem veure tot l’any associat a qualsevol massa forestal, on hi cria, i pasturant als camps segats durant els mesos d’estiu. Sembla trobar-se en expansió, colonitzant zones agrícoles i com a nidificant també als espais urbans arbrats (parcs i jardins). A l’hivern la població insular rep reforços d’exemplars migradors procedents del continent europeu. Estatus: Sedentari i hivernant moderat.