Ocells

259 A Str tur

Tórtora

Streptopelia turtur

Cat:Tórtora. Cast.:Tórtola común. Eusk:Usapal. Gal:Rula común. Port:Rôla. Ang:European Turtle Dove. Fr:Tourterelle des Bois. Al:Turtletaube. It:Tortora

Més petita que la tórtora turca, té el plomatge de les ales molt pigallat, amb el centre de les plomes negre i amples vores de color ocre rogenc. El carpó i el cap són de color gris, més net en els macles, i el pit presenta un to vinós. A cada costat del coll hi té una taca barrada de blanc i negre molt característica. Vola zigzaguejant i vacil·lant. És una espècie migradora transsahariana que hiverna al Sahel i al període reproductor es distribueix àmpliament pel Paleàrtic, des de la península Ibèrica i el nord d’Àfrica fins al centre i nord de la Xina. Espècie en declivi a tota Europa. Aquesta situació ha esdevingut en la implementació de mesures de gestió mitjançant l'exclusió del seu aprofitament cinegètic, per garantir el compliment de la recomanació científica de "quota zero" de captures d'acord al Pla de maneig adaptatiu per a aquesta espècie, mentre la Comissió Europea mantingui aquesta mesura, iniciada el 2021 i amb un horitzó inicial de 3/4 anys en funció de l'avanç en el seguiment i avaluació de la resposta de la seva població. Tot i l'anterior, el paisatge en mosaic agro-forestal tradicional autòcton, ha afavorit que la població illenca tingui una població que a priori sembla trobar-se en una situació favorable. El seguiment de les seves poblacions, les mesures de gestió d'hàbitat i la seva regulació cinegètica, seran claus per determinar el seu futur. Estatus: Estival moderat i migrant abundant.