Ocells

413 Acr aru NEW8

Tord de prat

Acrocephalus arundinaceus

Cat:Balquer. Cast:Carricero tordal. Eusk:Lezkari karratxina. Gal:Folosa grande. Port:Rouxinol-grande-das-caniças. Ang:Great Reed Warbler. Fr:Rousserolle turdoïde. Al:Drosselrohrsänger. It:Cannareccione

Boscarla de tamany una mica més petita que un tord que pel seu plomatge s’assembla a la boscarla de canyar, amb la cella més marcada i el bec més fort. És una espècie migrant transsahariana que hiverna a l’Àfrica subsahariana i durant el període reproductor ocupa bàsicament les zones temperades del Paleàrtic occidental. Cria a zones humides amb vegetació palustre, especialment canyís, amb bova i arbres de ribera i, ocasionalment, a canyars. Menys discret que les altres espècies de boscarla, és posible veure’l cantar a les parts més altes i visibles de canyes, arbusts o arbres de ribera. Tot i que ocasionalment ha criat a s’Albufera des Grau i Son Saura del nord, el seu principal nucli de cria a Menorca és el canyissar de Son Bou. Estatus: Estival escàs i migrant escàs.