Ocells

384 Tur pil NEW8

Tord burell

Turdus pilaris

Cat:Griva cerdana. Cast:Zorzal real. Eusk:Durdula. Gal:Tordo real. Port:Tordo-zornal. Ang:Fieldfare. Fr:Grive litorne. Al:Wacholderdrossel. It:Cesena

Una mica més gran que el tord blanc, se l’identifica clarament per la combinació del seu plomatge. Té el cap i el carpó gris, l’esquena marró vermellós i la coa negra. La zona ventral blanquinosa contrasta amb el pit ataronjat i pigallat de negre, mentre que els flancs estàn marcats per unes llistes negroses en forma de punta de fletxa. Cria sovint en petites colònies, a clarianes dels boscos, preferentment de coníferes, però també ho pot fer a parcs i jardins de zones habitades. La seva àrea de distribució com a nidificant abarca el nord i centre d’Europa fins a Sibèria. Les poblacions més septentrionals són estrictament estivals i a l’hivern migren cap el sud d’Europa fins al mar Caspi, sovint en grups i mesclats amb altres tords. A Menorca és un visitant hivernal poc freqüent. Estatus: Hivernant i migrant escàs.