Ocells

382 Tur ili NEW8

Tord d’ala roja

Turdus iliacus

Cat:Tord ala-roig. Cast:Zorzal alirojo. Eusk:Birigarro txiki. Gal:Tordo rubio. Port:Tordo-ruivo. Ang:Redwing. Fr:Grive mauvis. Al:Rotdrossel. It:Tordo sassello

També anomenat "cerdillo", és força similar al tord blanc però una mica més petit. Se l’identifica per la cella blanquinosa ben desenvolupada i el pigallat del pit més difús. En vol es fa evident el color vermellós dels flancs i la zona axil·lar, tret característic que li dóna el nom. La coloració del bec és força contrastada, amb la base groguenca i la punta negra. Cria a ambients poblats de coníferes del nord d'Euràsia, preferentment salzes i bedolls. Hiverna a espais oberts amb vegetació baixa, boscos esclarissats i zones agrícoles d'Europa occidental, conca mediterrània i el Caucas. És un visitant hivernal poc freqüent a Menorca. Estatus: Hivernant i migrant escàs.