Ocells

066 Ayt ful NEW3

Rabassot de cresta

Aythya fuligula

Cat:Ànec de plomall. Cast:Porrón moñudo. Eusk:Murgilari mottodun. Gal:Pato cristado. Port:Negrinha. Ang:Tufted Duck. Fr:Fuligule morillon. Al:Reiherente. It:Moreta

Àneda capbussadora de plomatge molt contrastat als mascles, presentant els flancs i el ventre blancs i la resta del cos negre. L’identifica el plomall del cap, l’iris groc i la punta del bec negre. Les femelles tenen el plomatge més discret i variable, mostrant de vegades una taca blanca al voltant de la base del bec. Cria a llacs i estanys d’aigua dolça relativament profunds de la zona central del Paleàrtic, des d’Islàndia fins a Kamchatka. Hiverna en grans grups de manera discontínua des de l’Atlàntic peninsular i nord-africà i la conca mediterrània fins al Japó. També a la zona etiòpica. A Menorca es pot veure a l’hivern, en poc nombre, però regularment (entre 5 i 30 exemplars segons l’hivern), a s’Albufera des Grau i, de manera més ocasional, a altres zones humides com ara les salines d’Addaia, la bassa de Morella o les de Lluriac. Estatus: Hivernant escàs.