Ocells

146 Ral aqu NEW3

Rascló

Rallus aquaticus

Cat:Rascló. Cast:Rascón. Eusk:Uroilanda handi. Gal:Galiñola bicuda. Port:Franga-d'aigua. Ang:Water Rail. Fr:Râle d'eau. Al:Wasserralle. It:Porciglione

És una au aquàtica, petita i amagadissa. Bàsicament sendentària al sud i oest d’Europa, la seva distribució estival i d’hivernada és molt més àmplia. Té el bec llarg i vermellós, dors marró, potes llargues, cara i pit grisos, flancs barrats de blanc i negre i la part de sota de la coa vistosament blanca. És una espècie típica de zones humides d’aigua dolça amb una bona cobertura vegetal que li permet d’amagar-se, alimentar-se i fer-hi el niu. Això fa que no sempre sigui fàcil de veure, tot i que el seus potents reclams ens facilitin detectar-ne la presència. S'Albufera des Grau, Son Saura del nord o Son Bou són les zones humides de Menorca on se'l pot trobar. Estatus: Sedentari escàs.