Ocells

497 Fri coe

Pinsà

Fringilla coelebs

Cat:Pinsà comú. Cast:Pinzón vulgar. Eusk:Txonta arrunt. Gal:Pimpín común. Port:Tentilhâo-comum. Ang:Common Chaffinch. Fr:Pinson des arbres. Al:Buchfink. It:Fringuello

El mascle és inconfusible per la combinació característica del seu plomatge amb les parts inferiors i galtes rosades, capell gris, esquena bruna i carpó verdós. Les femelles són de coloració més apagada però mantenen les franges blanques de l’ala i la coa, molt distintives en vol. La distribució d’aquest fringíl·lid abasta gran part d’Europa, el nord del Magreb i l’Àsia occidental, essent sedentari a la zona central i mediterrània i exclusivament estival a la zona més septentrional. A l’època de nidificació ocupa una gran varietat de masses forestals, mentre que a l’hivern forma bandades que podem veure a zones més obertes i agrícoles, sovint amb d’altres espècies de fringíl·lids. A Menorca el localitzarem als boscos durant l’època de cria i en grups més o menys nombrosos a l’hivern, època en què la població insular rep reforços d’exemplars del nord d’Europa. Estatus: Sedentari, migrant i hivernant moderat.