Ocells

150 Gal chl NEW3

Polla d´aigua

Gallinula chloropus

Cat:Polla d´aigua. Cast:Polla de agua. Eusk:Uroilo arrunt. Gal:Galiñola común. Port:Galinha-d´água. Ang:Common Moorhen. Fr:Poule d´eau. Al:Teichhuhn. It:Gallinella d´acqua

Espècie d'àmplia distribució mundial, té un aspecte semblant a la fotja però fàcilment diferenciable per la placa frontal i el bec vermell intens amb la punta groga i el color blanc dels flancs i la part inferior de la coa que, sovint, mou contínuament. És una au pròpia d'aiguamolls, però la seva adaptabilitat fa que la puguem trobar a una gran varietat d'ambients aquàtics, inclús d'artificials. A Menorca ocupa totes les zones humides d'aigua dolça de l'illa, amb predilecció per les vores amb vegetació alta i densa i els marges dels torrents, on acostuma a niar. Els nius els fan generalment flotants o vora l'aigua, entre la vegetació i utilitzant plantes preferentment aquàtiques. A l'hivern la població insular es reforça amb efectius continentals. Estatus: Sedentari i migrant moderat.