Ocells

134 Ale ruf NEW8

Perdiu

Alectoris rufa

Cat:Perdiu roja. Cast:Perdiz común. Eusk:Eper gorri. Gal:Perdiz común. Port:Perdiz-comum. Ang:Red-legged Partridge. Fr:Perdrix rouge. Al:Rothuhn. It:Pernice rossa

Robusta, amb el bec i les potes vermelles, galtes i gorja de color blanc limitades per una franja negra, el dors és grisós, la coa curta i rojenca i els flancs estan marcadament barrats. Quan se l’espanta té un vol d’arrencada potent, d’aleteig ràpid i poc profund seguit de petits planejos a poca alçada. A Menorca la podem veure tot l’any a zones preferentment obertes, agrícoles o de marina litoral, especialment a la zona nord-est de l’illa. A començament de l’estiu és probable veure els adults seguits dels seus polls. La pressió cinegètica, les introduccions i la intensificació i canvi de l’activitat agrícola fan que aquesta espècie pugui veure afectades les seves poblacions tant a Menorca com a la resta de la seva àrea de distribució, la qual es limita al sud-oest d’Europa, tot i que ha estat introduïda amb finalitats cinegètiques a d’altres països amb més o menys èxit. Estatus: Sedentari moderat.