Ocells

499 Lin can NEW

Passerell

Carduelis cannabina

Cat:Passarell comú. Cast:Pardillo común. Eusk:Txoka. Gal:Liñaceiro común. Port:Pintarrôxo. Ang:Common Linnet. Fr:Linotte mélodieuse. Al:Hänfling. It:Fanello

Aquest és un fringíl·lid de tons marrons castany força homogenis excepte el mascle a l’època de cria, en què llueix un color carmí al pit i al front que el fa inconfusible. Es distribueix com a nidificant a gairebé tota Europa, part d’Àsia i el nord d’Àfrica i és exclusivament estival a la part més septentrional de la seva àrea de distribució. Li agraden les zones amb poca cobertura vegetal i el seus hàbitats òptims són els matollars i les màquies mediterrànies i les zones de mosaic amb cultius de secà i marges poblats de mata i aritja. A Menorca el podem observar tot l’any repartit per tot el territori insular, tant a l’interior com a les zones litorals amb poca vegetació o als illots formant, a vegades, nuclis de cria força densos, com per exemple el de l’illa de l’Aire. A l’hivern la població insular rep reforços de les poblacions continentals. Estatus: Sedentari, migrant i hivernant moderat.