Ocells

166 Cha dub NEW3

Passa-rius petit

Charadius dubius

Cat:Corriol petit. Cast:Chorlitejo chico. Eusk:Txirritxo txiki. Gal:Píldora pequena. Port:Borrelho-pequeno-de-coleira. Ang:Little Ringed Plover. Fr:Petit Gravelot. Al:Flussregenpfeifer. It:Corriere piccolo

Aquest limícola petit té el plomatge del dors de color marró que contrasta amb el del ventre blanc pur. Té el bec negrós i un característic collar negre que li envolta el coll. El diferenciarem de les altres espècies de passa-rius, sobretot, pel distintiu anell ocular de color groc. Cria a zones humides d’aigua dolça i cursos fluvials d’aigües lentes de bona part d’Europa, nord d’Àfrica, i sud d’Àsia, especialment als meandres de còdols que formen els rius. També aprofita graveres i se?l troba sovint a les depuradores. Passa l’hivern a l’àfrica i a l’àsia tropicals. A Menorca cria de manera localitzada, especialment a la costa nord, a les platges on es formen zones humides com les de cala Tirant, Binimel·là, les salines de Mongofra i les de Fornells i a s’Albufera des Grau. Estatus: Estival escàs i migrant moderat.