Ocells

167 Cha hia

Passa-rius gros

Charadrius hiaticula

Cat:Corriol gros. Cast:Chorlitejo grande. Eusk:Txirritxo handi. Gal:Píldora de colar. Port:Borrelho-grande-de-coleira. Ang:Great Ringed Plover. Fr:Grand gravelot. Al:Sandregenpfeifer. It:Corriere grosso

És el més gran i corpulent dels passa-rius que podem veure a Menorca. Amb plomatge estival és fàcil de diferenciar-lo pel color ataronjat de les potes i el bec, curt i amb la punta de color negre. Té el disseny facial i el plomatge semblants al passa-rius petit, però se'l pot diferenciar fàcilment en vol gràcies a la conspícua franja alar blanca que presenta. Cria a platges del litoral del nord-est de Canadà fins a les àrees més septentrionals d’Europa i Àsia. Ocasionalment s’endinsa a l’interior seguint el curs dels rius. Hiverna a les costes atlàntiques del centre i sud d’Europa, costes mediterrànies, centre i sud d’Àfrica i sud-oest d’Àsia. A Menorca, durant els dos passos migratoris, ocasionalment podem veure exemplars, sovint solitaris, tant a zones humides com al litoral. De manera excepcional s’han observat exemplars hivernants. Estatus: Hivernant rar i migrant moderat.