Ocells

276 Otu sco

Mussol

Otus scops

Cat:Xot. Cast:Autillo. Eusk:Apo-hontza. Gal:Moucho de orellas. Port:Mocho-pequeno-d'orelhas. Ang:European Scops Owl. Fr:Hibou petit-duc. Al:Zwergohreule. It:Assiolo

Aquest rapinyaire nocturn petit és més o menys com un tord negre, amb plomatge de colors grisos, estriat i molt críptic, amb unes plomes en forma de banyes al cap, que de vegades amaga. És insectívor i d’activitat nocturna, fet que el fa difícil de veure si no se l’aixeca del seu repòs diürn. Aleshores acostuma a realitzar un vol curt, amb breus i silenciosos aletejos, seguit d’un planatge amb les ales lleugerament corbades cap avall. Se?l detecta fàcilment pel seu cant. Tot i que part de la població de Menorca és sedentària, igual que a d’altres zones de la Mediterrània, és una au majoritariament migradora que a l’època de cria es distribuiex des de la Mediterrània fins a l’Àsia central i passa l’hivern a l’àfrica subsahariana. Durant el període reproductor habita zones obertes o semiobertes, amb preferència pels mosaics agrícoles, sense descartar parcs i jardins urbans. Estatus: Sedentari, hivernant i migrant moderat.