Ocells

272 Asi otu NEW4

Mussol banyut

Asio otus

Cat:Mussol banyut. Cast:Búho chico. Eusk:Hontza ertain. Gal:Bufo pequeno. Port:Bufo-pequeno. Ang:Long-eared Owl. Fr:Hibou moyen-duc. Al:Waldohreule. It:Gufo comune

Rapinyaire nocturn una mica més gran que l’òliba, té el plomatge molt pigallat i un disseny facial molt característic, amb l’iris de color taronja i els ulls emmarcats per un disc facial de tons ocres. Al cap presenta, especialment en alerta, unes plomes erèctils en forma de banyes semblants a les del mussol. És una espècie que es distribueix àmpliament per les zones temperades de l’hemisferi nord, essent migradores les poblacions més septentrionals. Nidifica territorialment a zones boscoses, preferentment coníferes, amb espais oberts propers on poder caçar petits rosegadors, la seva principal font d’alimentació. A Menorca és una espècie poc coneguda, de la qual hi ha nombrosos registres antics d’exemplars caçats a l’hivern, esporàdiques observacions d’individus solitaris, dues captures per anellament científic durant la migració de primavera i la comprovació de cria de l’espècie els anys 1997, 2009 i 2018. Estatus: Sedentari rar i migrant escàs.