Ocells

154 Gru gru NEW5

Grua

Grus grus

Cat:Grua. Cast:Grulla común. Eusk:Kurrilo arrunt. Gal:Grou común. Port:Grou. Ang:Common Crane. Fr:Grue cendrée. Al:Kranich. It:Gru

És una au planejadora, gran i elegant, de caminar lent i solemne. La seva coloració és gris força uniforme excepte al cap, negre, amb un disseny facial característic, marcat per una franja blanca des de l’ull fins darrere el coll i el capell vermell. El cos acaba amb uns plomalls negrosos molt distintius. Vola amb el coll estirat i les potes sobresortint de la coa. Cria a àrees obertes de les terres humides del nord d’Euràsia i hiverna, en grans bandades, a llacs i camps de forma discontínua des de la península Ibèrica fins a la Xina. A Menorca en podem veure petits grups o exemplars solitaris descansant a camp obert durant els viatges migratoris, tant de primavera com de tardor. Quan volen en grup, formen una V inversa i sovint és fàcil detectar-les des de lluny pel seu reclam nasal i aspre, fins i tot de nit. Estatus: Hivernant i migrant escàs.