Ocells

056 Ana acu NEW8

Coer

Anas acuta

Cat:Ànec cuallarg. Cast:Ánade rabudo. Eusk:Ahate buztanluze. Gal:Pato rabilongo. Port:Arrabio. Ang:Northern Pintail. Fr:Canard pilet. Al:Spiessente. It:Codone

És un ànec nedador de superfície, de cos llarg i esvelt. El mascle és inconfusible gràcies al contrast i l’elegància del plomatge que presenta i a la seva coa llarga i prima. La femella té el plomatge brunenc i pigallat però se la identifica de la resta de femelles de les anàtides pel seu coll més llarg, la coloració del cap homogènia i la coa lleugerament més llarga. Cria àmpliament a voreres lacustres de la costa i l’interior del nord del continent americà i d’Euràsia. Hiverna en bandades cap al sud fins a Colòmbia, Europa occidental, conca Mediterrània, Àfrica sub-sahariana i sud d’Àsia. A Menorca el podem veure en petits grups durant la hivernada a les principals zones humides de l’illa, preferentment a les salines d’Addaia i també s’Albufera des Grau o les basses de Lluriac. Estatus: Hivernant escàs.