Ocells

054 Ana pla NEW3

Coll-blau

Anas platyrhynchos

Cat:Ànec coll-verd. Cast:Ánade real. Eusk:Basahate. Gal:Lavanco. Port:Pato-real. Ang:Mallard. Fr:Canard col-vert. Al:Stockente. It:Germano reale

És l’àneda més abundant d’Europa, àmpliament distribuïda ocupant gairebé tot l’hemisferi nord. El mascle té un plomatge inconfusible, amb el bec groc, cap i coll verd-blau metal·litzat, collar blanc i estret, pit marró púrpura, cos gris i part posterior blanca i negre amb les plomes de la coa arrissades. La femella és de plomatge bru i discret. Àneda molt adaptable i oportunista que ocupa qualsevol hàbitat on hi hagi aigua abundant amb bona presència de vegetació. És l’única espècie d’àneda sedentària i nidificant a Menorca, amb una població que es reforça notablement a l’hivern amb exemplars del continent. El podem veure durant tot l’any repartit per tota l’illa, allà on es mantingui el nivell de l’aigua, com a s’Albufera des Grau, Son Bou, Son Saura del nord, Lluriac o Algaiarens. Estatus: Sedentari moderat, hivernant i migrant abundant.