Ocells

358 Pho pho NEW4

Coa-roja reial

Phoenicurus phoenicurus

Cat:Cotxa cua-roja. Cast:Colirrojo real. Eusk:Buztangorri argi. Gal:Rabirrubio testibranco. Port:Rabirruivo-de-testa-branca. Ang:Common Redstart. Fr:Rougequeue à front blanc. Al:Gartenrotschwanz. It:Codirosso

La podem diferenciar fàcilment del mascle de la coa-roja de barraca pel seu pit vermellós i el front blanc. Les femelles són molt més semblants entre les dues espècies, tenint la de la coa-roja reial el pit d’un to lleugerament rovellat. És una espècie migradora transsahariana i la seva àrea de nidificació comprèn una àmplia gamma de terrenys forestals poc densos, des de la península Ibèrica fins a Mongòlia, ocupant tot el continent europeu. Hiverna a l’Àfrica subsahariana i a Menorca només la podrem observar durant els passos migratoris, especialment a hortals i masses forestals obertes. Estatus: Migrant moderat.