Ocells

055 Ana str NEW8

Àneda griseta

Anas strepera

Cat:Ànec griset. Cast:Ánade friso. Eusk:Ipar-ahate. Gal:Pato frisado. Port:Frisada. Ang:Gadwall. Fr:Canard Chipeau. Al:Schatterente. It:Canapiglia

És una àneda herbívora, nedadora de superfície, més petita i esvelta que el collblau. El mascle té el plomatge gris força homogeni, excepte el cul de color negre que l’identifica. Una distintiva taca alar blanca és present en tots els plomatges, visible especialment en els mascles, però també a les femelles, tant en vol com aturat. En vol el distingeix el color blanc del ventre. Nidifica a llacunes d’aigua dolça, de poca fondària i amb vegetació abundant, de latituds mitjanes de l’hemisferi nord. Hiverna en bandades més al sud, però mantenint-se sempre a l’hemisferi nord. És un hivernant regular a Menorca on sempre es poden veure alguns exemplars a les principals zones humides de l’illa, especialment a s’Albufera des Grau. Es comprova la reproducció de l'espècie per primera vegada a Menorca l'any 2009 a s'Albufera des Grau, havent confirmat també la seva nidificació a Son Saura del Nord, sempre amb un nombre baix de parelles. Estatus: Sedentari, hivernant i migrant escàs.