Ocells

052 Tad tad NEW8

Àneda blanca

Tadorna tadorna

Cat:Ànec blanc. Cast:Tarro blanco. Eusk:Paita arrunt. Gal:Pato branco. Port:Pato-branco. Ang:Shelduck. Fr:Tadorne de Belon. Al:Brandente. It.:Volpoca

Ànec inconfusible, presenta un disseny del plomatge molt distintiu, blanc, amb el coll i el cap negre i una banda pectoral castanya. Té el bec vermell viu i el mascle presenta una protuberància a la seva part superior. Es distribueix com a nidificant de manera discontínua des de les illes Britàniques fins a Àsia central, i hiverna a latituds més meridionals, des del nord d’Àfrica fins al sud de la Xina. Les poblacions occidentals, per nidificar, prefereixen les costes somes sorrenques o fangoses i vores de llacunes o aiguamolls salins o salabrosos. És un visitant migrant i hivernal escàs a Menorca, essent les salines d’Addaia i Fornells els millors emplaçaments per observar-lo. A Menorca es detecta la primera parella reproductora l'any 2007 a les Salines d'Addaia, continuant-hi criant posteriorment de forma regular però amb poques parelles. També s'ha confirmat la seva reproducció a s'Albufera des Grau. Estatus: Reproductor rar, migrant i hivernant escàs.