Ocells

305 Ala arv NEW3

Alosa

Alauda arvensis

Cat:Alosa vulgar. Cast:Alondra común. Eusk:Hegatxabal arrunt. Gal:Laverca común. Port:Laverca. Ang:Eurasian Skylark. Fr:Alouette des champs. Al:Feldlerche. It.:Lodola

És una mica més gran que les espècies de torrola que crien a Menorca, però d’aspecte similar, amb el color del plomatge més rogenc, el bec més curt i un petit plomall al cap, de vegades imperceptible. És l’alàudid més comú i estès del Paleàrtic i es distribueix per gairebé tot el continent europeu i l’asiàtic, fins a la Xina i les costes del Pacífic. A l’hivern, les poblacions del nord de la seva distribució migren cap a zones més temperades del sud. Ocupa gran varietat d’ambients oberts i herbacis amb preferència pels conreus, matollars i prats alpins. A Menorca es presenta com una espècie hivernant i no és difícil veure’n grups a les tanques llaurades de les zones obertes de l’illa. Estatus: Hivernant i migrant moderat.