Ocells

060 Ana cre

Anedó

Anas crecca

Cat:Xarxet comú. Cast:Cerceta común. Eusk:Zertzeta arrunt. Gal:Cerceta común. Port:Marrequinho. Ang:Teal. Fr:Sarcelle d'hiver. Al:Krickente. It:Alzavola

És l’àneda més petita d’Europa, el mascle amb el cap i el coll de color castany rogenc, amb una franja verda ribetejada d’ocre, que encercla l’ull i li arriba fins a la nuca. El cos és grisós i al cul hi té una caràcteristica taca groga. La femella és de tons bruns, com la majoria de femelles de la família dels ànecs, fàcil de diferenciar-la pel seu tamany notablement més petit. L’àrea de cria abasta tot el nord d’Europa i d’Àsia, i es troba en diversos hàbitats d’aigua, preferentment dolça i amb presència de vegetació aquàtica. Hiverna a aigües dolces d’aiguamolls, llacs poc profunds o pantans, bàsicament a l’Europa occidental i la conca Mediterrània. A Menorca és fàcil d’observar a l’hivern i a zones humides, especialment a s’albufera des Grau, alimentant-se de vegetació i llavors de plantes aquàtiques, que filtra amb el bec mentre camina, o nedant amb el cap sota l’aigua.. Estatus: Hivernant i migrant moderat.