CONSERVACIÓ ÀGUILA PEIXATERA

Recentment un grup internacional d’experts en la conservació de la biodiversitat que porta anys treballant amb l’àguila peixatera (Pandion haliaetus) nidificant a la conca mediterrània, (alguns d’ells durant més de 35 anys i d’entre els quals destaca l’actual president de la SOM, Rafel Triay), han publicat una nota a una de les revistes científiques de més prestigi del món, SCIENCE.

A l’article, els autors aixequen la veu d’alarma i exposen molt clarament els impactes a curt i llarg termini, de reintroduir exemplars procedents del nord d’Europa en la Mediterrània, com pretén el projecte en curs que s’està portant a terme a la Comunitat Valenciana. Aquests tipus d’actuacions van en contra de la conservació de la població resident a la Mediterrània, on els nius més propers només estan situats a 100 quilòmetres de la zona de reintroducció.

La població mediterrània difereix tant genèticament com en el seu comportament de les poblacions nòrdiques, per tant la introducció d’exemplars del nord posa en perill la conservació de la identitat de la població autòctona mediterrània.

Les reintroduccions que no són consistents amb la història evolutiva d’una espècie, i que probablement alteraran la seva evolució futura, poden resultar perjudicials per a la conservació.

A més dels efectes a curt termini (mortalitat dels exemplars reintroduits, mescla amb les poblacions veïnes, canvis de comportament migratori i de dispersió…), a llarg termini poden representar la homogeneïtzació genètica que aniquila part de la diversitat, disminuint la capacitat de l’espècie per adaptar-se a noves circumstàncies, com per exemple el canvi climàtic.

S’adverteix a la comunitat científica i a les autoritats espanyoles que actuïn i suspenguin l’execució del projecte de reintroducció de la Comunitat Valenciana utilitzant exemplars de les poblacions del nord i es recomana que es realitzin avaluacions internacionals apropiades per garantir que totes les reintroduccions futures es basin en dades científiques rigoroses.

S’adjunta l’article al següent enllaç.

Comparteix:

Feu un comentari

Altres notícies