CENS D’AQUÀTIQUES I D’ARDÈIDS. Resultats any 2022

Com és habitual anualment a principi d’any, la Societat Ornitològica de Menorca (SOM) participa activament en el recompte d’aus aquàtiques i limícoles a les zones humides, així com amb el cens d’ardèids i corbmarins als seus dormidors.

Les zones humides de les Illes Balears, ofereixen un lloc important per el pas migratòri i d’hivernada per les espècies aquàtiques del Paleàrtic occidental. La informació que es va recopilant, serveix com a indicador cabdal de les tendències poblacionals, serveixen per establir la seva situació i en conseqüència ofereixen dades de gran valor per gestionar, determinar, preveure i definir mesures per la seva conservació.

Els recomptes s’emmarquen a nivell global dins el “Monitoring Waterbirs” coordinat per l’International Waterfowl Research Bureau (IWRB).

El passat 14 de Gener es va realitzar el cens d’ardèids en diferents localitats de l’illa per avaluar la situació de les diferents espècies d’aquest grup. Durant el cens, es centren els esforços amb el recompte d’esplugabous Bubulcus ibis als dormidors habituals per l’espècie. Aplicant la mateixa metodologia, aquest 2022 els resultat ha estat negatiu respecte anys anteriors amb un total de 280 exemplars, mentre l’any passat es varen censar 348 individus i el 2020 un total de 435. Per la resta d’espècies, enguany destaca la presència de 102 flamencs Phoenicpterus roseus a Ses Salines d’Addaia.

El 16 de Gener es va realitzar el cens d’aus aquàtiques de forma simultània a 11 zones humides de l’illa amb un total de 2.533 exemplars de 43 espècies diferents. Les localitats amb major nombre d’individus són s’Albufera des Grau i ses Basses de Lluriach i Es Prat amb un total de 716 exemplars cadascuna. L’espècie més abundant és la gavina camagroga Larus michahellis amb 465 exemplars, seguida de la fotja Fulica atra amb 450 exemplars i  en tercer lloc l’ànec cullerot Spatula clypeata amb 304 individus.

Moltes gràcies a totes les persones que han col·laborat en la realització dels censos.

Comparteix:

Feu un comentari

Altres notícies