Ocells

056 Ana acu NEW8

Xiulaire

Anas penelope

Cat:Ànec xiulador. Cast:Ánade silbón. Eusk:Ahate txistulari. Gal:Asubión. Port:Piadeira. Ang:Eurasian Wigeon. Fr:Canard siffleur. Al:Pfeifente. It:Fischione

Aquesta àneda té un bec especialment curt, de color gris blavós i amb la punta negra. La combinació de la coloració del plomatge dels mascles és molt distintiva, amb el front groguenc, resta del cap castany, pit rosat, cos grisós i cul blanc i negre. En vol destaca una marcada taca blanca sobre l’ala. La femella és de tons molt més discrets. Cria a llacs i aiguamolls del nord d’Europa i nord-est d’Àsia i a l’hivern migra en grans bandades al sud d’Europa i Àsia fins al nord d’Àfrica. Aleshores és quan el podem veure a Menorca, en grups no gaire nombrosos, especialment a s’Albufera des Grau i les basses de Lluriac. S’alimenta de plantes aquàtiques que obté des de la superfície de l’aigua submergint el cap o bé pasturant en terra ferma. El mascle emet un xiulet molt característic que li dóna el nom. Estatus: Hivernant i migrant moderat.