Ocells

162 Bur oed NEW4

Sibil·lí

Burhinus oedicnemus

Cat:Torlit. Cast:Alcaraván. Eusk:Atalar. Gal:Alcaraván. Port:Alcaravão. Ang:Stone Curlew. Fr:Oedicnème criard. Al:Triel. It:Occhione

Aquest limícola gran, robust, camallarg i amb el plomatge marronós pigallat de negre, molt críptic, té el bec groc, curt i amb la punta negra, i els ulls molt grossos i de color groc. Habita zones àrides i pedregoses del centre i sud d’Europa, l’Orient Mitjà i bona part del continent asiàtic. El seu caràcter nocturn i crepuscular i la seva inactivitat durant el dia el fan difícil de veure. El detectarem, però, fàcilment al vespre pel seu característic reclam, el qual li dóna el nom. A Menorca és sedentari i abundant, i el podem trobar repartit per tota l’illa, excepte a les zones boscoses, ocupant preferentment espais obertes i pedregosos, llocs costaners amb poca vegetació i zones de cultiu. A l’hivern acostuma a agrupar-se en grups nombrosos. Estatus: Sedentari moderat.