Ocells

507 Ser ser NEW2

Serí

Serinus serinus

Cat:Gafarró. Cast:Verdecillo. Eusk:Txirriskil arrunt. Gal:Xirín común. Port:Serino. Ang:European Serin. Fr:Serin cini. Al:Girlitz. It:Vercellino

Fringíl·lid petit, se l’identifica pel bec curt i robust, el carpó de color groc lluent i la zona ventral visiblement llistada. El mascle té el cap i el pit de color groc mentre que la femella és de colors més apagats, conservant el groc del carpó, clarament visible en vol. Cria a zones obertes, preferentment agrícoles, amb arbres propers, perifèria i clarianes de boscos i també a parcs i jardins. La seva àrea de distribució era la conca mediterrània, expandint-se durant el segle XX a tota l’Europa occidental, excepte Escandinàvia i la majoria de les illes Britàniques. És una espècie majoritàriament sedentària, essent migradores les poblacions més septentrionals. Malgrat ésser present tot l’any a la resta de les illes Balears, a Menorca és bàsicament hivernant, i se'n poden observar exemplars també en migració. Se'l sol veure en grups, sovint força nombrosos i sorollosos, i freqüentment mesclat amb esbarts d’altres fringíl·lids, especialment a zones agrícoles amb arbres propers. Estatus: Migrant i hivernant escàs.