Ocells

351 Lus meg

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

Cat:Rossinyol. Cast.Ruiseñor común. Eusk:Urretxindor. Gal:Rousinol común. Port:Rouxinol-comum. Ang:Common Nightingale. Fr:Rossignol philomèle. Al:Nachtigal. It:Usignolo

Una mica més gran que un ropit, té el dors de color marró molt homogeni excepte la coa, d’un vermell rovellat, visible especialment en vol. Les parts inferiors són de color blanquinós. Es distribueix com a ocell estival al sud del Paleàrtic, des de la península Ibèrica i el Marroc fins al Kazakhstan. Els quarters d’hivernada es troben a l’Àfrica subsahariana. Ocupa zones amb ambients arbustius densos, preferentment humits. No és fàcil de veure per la seva conducta esmunyedissa, però sí fàcil de detectar pel seu cant distintiu, vigorós i musical. A la primavera canta a totes hores, inclús se'l pot sentir de nit. A Menorca el podem veure o sentir durant l’època de nidificació, molt afavorida a l’illa pel paisatge en mosaic que combina l’ambient agrícola amb l’espessor de l’ullastrar. Estatus: Estival i migrant moderat.