Ocells

410 Cet cet

Rossinyol bord

Cettia cetti

Cat:Rossinyol bord. Cast:Ruiseñor bastardo. Eusk:Errekatxindor. Gal:Rousinol bravo. Port:Rouxinol-bravo. Ang:Cetti's Warbler. Fr:Bouscarle de Cetti. Al:Seidensänger. It:Usignolo di fiume

De plomatge i costums molt discrets, té les ales i la coa arrodonides i de color castany com la resta del seu dors. Les parts inferiors són més clares, la gorja de tons grisos i presenta una tènue cella blanquinosa. És de caràcter sedentàri a la conca mediterrània, península Ibèrica i part de l’oest d’Europa central. Les poblacions més orientals de Turquia i la zona del mar Caspi es desplacen més al sud durant l’hivern. Ocupa preferentment zones arbustives de vegetació densa vinculades a cursos d’aigua o zones humides, però a Menorca el podem trobar a qualsevol lloc de l’illa on tingui prou vegetació per amagar-se. És més fàcil sentir-lo que veure?l pel seu comportament reservat i el seu cant fort i explosiu. Estatus: Sedentari abundant.