Ocells

286 Upu epo NEW8

Puput

Upupa epops

Cat:Puput. Cast:Abubilla. Eusk:Argi-oilar. Gal:Bubela. Port:Poupa. Ang:Eurasian Hoopoe. Fr:Huppe fasciée. Al:Wiedehopf. It:Upupa

Aquest ocell de mida mitjana és inconfusible, d’estructura prima i delicada. El seu plomatge combina el blanc i el negre de les ales amb el color d’ant del cos. Té el bec llarg, prim i corbat cap avall i una distintiva cresta dalt del cap que aixeca quan s’alarma. S'alimenta sondejant el terra amb el bec i llavors costa de veure. En canvi, en vol es deixa veure clarament, recordant una gran papallona. Com a nidificant es distribueix per les zones càlides d’Euràsia i el nord d’Àfrica, essent sedentària part de la població del sud de la seva àrea de cria. Hiverna a l’Àfrica tropical i al sud-est asiàtic. A Menorca l’observam tot l’any i la detectam amb facilitat, especialment a la primavera, gràcies al seu cant, el qual li dóna el nom. Estatus: Sedentari i migrant moderat.