Ocells

487 Ori ori NEW8

Oriol

Oriolus oriolus

Cat:Oriol. Cast:Oropéndola. Eusk:Urretxori. Gal:Ouriolo común. Port:Papa-figos. Ang:Golden Oriole. Fr:Loriot. Al:Pirol. It:Rigogolo

És de la mida d’un tord negre i, tot i ser molt discret i difícil de veure, el mascle destaca pel seu plomatge llampant, de color groc viu i amb les ales negres. La femella és de tons més verdosos, conservant el carpó groc. Cria a copes d’arbres planifolis, preferentment a boscos de ribera, però també a horts, parcs i jardins. Es distribueix per bona part del Paleàrtic fins a l’Àsia central i el nord de l’Índia durant l’època de cria, mentre que hiverna a Àfrica, per sota de l’equador, i al sud de l’Índia. A Menorca s’observa regularment, però de manera escassa, durant la migració i, amb més freqüència, a la primavera. Mostra preferència pels hortals i figuerals on, amagat entre el fullatge, se'l pot veure volant d’un arbre a l’altre amb el seu característic vol ondulant. Estatus: Migrant escàs.