Ocells

097 Mil mil NEW8

Milà

Milvus milvus

Cat:Milà reial. Cast:Milano real. Eusk:Miru gorri. Gal:Miñato real. Port:Milhafre-rabo-de-bacalhau. Ang:Red Kite. Fr:Milan royal. Al:Roter Milan. It:Nibbio reale

Aquest rapinyaire elegant té el cos de color castany, ales llargues, cap grisós i la coa d’un vermell òxid profundament forcada i molt característica que, en vol, mou de manera molt vistosa utilitzant-la de timó. De distribució molt poc extensa, concentra la major part de la població mundial a Espanya, França i Alemanya. És una au migradora parcial i a l’hivern la península Ibèrica acull la majoria dels exemplars europeus. A Menorca el podem veure tot l’any a gairebé tot el territori, especialment a ponent i als plans de Favàritx. A finals dels anys vuitanta i principis dels noranta, la seva població va patir un fort descens a causa de l'electrocució i el consum d’esquers enverinats col·locats al camp per al control de predadors, fets que el van dur al límit de l’extinció (només 6 parelles l'any 1998). Gràcies a les mesures de conservació, es troba en recuperació i la població els últims anys es troba al voltant de les 70 parelles territorials. La tendència actual suggereix una possible estabilització, però tot i que la mortalitat per enverinament actualment es troba controlada, la mortalitat per electrocucions suposa a dia d'avui la major causa de mortalitat per l'espècie. Estatus: Sedentari escàs. Espècie inclosa al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades en Perill d'Extinció.