Ocells

098 A Mil mig NEW8

Milà negre

Milvus migrans

Cat:Milà negre. Cast:Milano negro. Eusk:Miru beltz. Gal:Miñato negro. Port:Lihafre-preto. Ang:Black kite. Fr:Milan noir. Al:Schwarzer Milan. It:Nibbio bruno

Rapinyaire semblant a un milà, té el plomatge molt més fosc i homogeni. Tot i tenir la coa menys forcada, aquest tret distintiu ens ajudarà a diferenciar-lo d’espècies d’aspecte similar, com el soter en fase fosca o l’arpella d’aigua. Cria a zones obertes amb arbres dispersos on poder fer el niu, freqüentment a prop de rius, llacs o embassaments. Sovint a prop de poblacions humanes. De caràcter oportunista, s’alimenta de qualsevol tipus de pressa, i també de carronya. Es distribueix àmpliament per bona part d’Euràsia, Àfrica i Austràlia, essent migradors els exemplars de les poblacions més septentrionals i, sedentàries, les més meridionals. A Menorca en podem veure rarament algun exemplar en migració i a l’hivern. Estatus: Hivernant, estival no nidificant i migrant rar.