Ocells

505 Spi spi NEW8

Lugru

Carduelis spinus

Cat:Lluer. Cast:Lúgano. Eusk:Tarin. Gal:Úbalo. Port:Pintassilgo-verde. Ang:Eurasian Siskin. Fr:Tarin des aulnes. Al:Zeisig. It:Lucarino

És un fringíl·lid una mica més petit que la cadernera, amb el plomatge pintat de groc, verd i negre, molt contrastat en el mascle. Nidifica a boscos de coníferes per damunt dels 900 m sobre el nivell del mar del centre i nord d’Europa i part d’Àsia, essent exclusivament estival a les zones més nòrdiques de la seva àrea de distribució. A l’hivern es desplaça cap al sud ocupant la resta del continent europeu i punts del nord del Magrib. La seva presència hivernal a Menorca és molt fluctuant segons els anys i les condicions meteorològiques del continent, apareixent a vegades en esbarts més o menys grans, sovint acompanyant altres espècies de fringíl·líds. Estatus: Hivernant i migrant.