Ocells

220 Lar aud NEW2

Gavina corsa

Larus audouinii

Cat:Gavina corsa. Cast:Gaviota de Audouin. Eusk:Audouin kaio. Gal:Gaivota de Audouin. Port:Alcatraz de Audouin. Ang:Audouin's Gull. Fr:Goéland d'Audouin. Al:Korallenmöwe. It:Gabbiano corso

Gavina lleugerament més petita, és més elegant i amb el plomatge més pàl·lid que la gavina camagroga. Té les potes negroses i el bec vermell intens amb la punta negra. A l’època de cria és de distribució endèmica de la mediterrània i, a l’hivern, gran part de la pobació es desplaça a les costes atlàntiques del continent africà. Actualment el 60% de la població mundial nidifica a la colònia del delta de l’Ebre i el 90 % ho fa en unes vint localitats de la Mediterrània occidental. Aquest limitat nombre de localitats de cria, les alteracions de l’hàbitat per la pressió humana del litoral i la falta de recursos tròfics degut a una activitat pesquera insostenible són les principals amenaces per a la conservació d’aquesta espècie. Les principals colònies a Menorca es troben a l'illa de l’Aire, Illot de Binissafúller, costa nord-oest de Ciutadella i Sa Nitja, tot i que també s’han instal·lat a d’altres punts de l’illa. Tot i així la podem veure a l’estiu per tot el litoral. S'estima una població a Menorca d'unes 256 parelles (any 2022). Estatus: Estival moderat, hivernant rar.