Ocells

153 Por por-io NEW2

Gall faver

Porphyrio porphyrio

Cat:Polla blava. Cast:Calamón común. Eusk:Uroilo urdin. Gal:Camón. Port:Caimão. Ang:Purple Swamp Hen. Fr:Poule sultane. Al:Purpurhuhn. It:Pollo sultano

Trobam aquesta espècie de la família dels ràl·lids distribuïda localment a zones humides de la conca Mediterrània, Àfrica oriental i austral, el sud d’Àsia i Oceania. És més gran que la fotja i la polla d’aigua, de color blau intens excepte les plomes blanques de la part inferior de la coa. Les potes són llargues i de color vermell, igual que el bec i la placa frontal. És sedentari escàs a Menorca i de colonització recent, a partir de l’any 1999 a Son Bou, produïda segurament per exemplars provinents de la reintroducció de l’espècie a Mallorca el 1991. Ocupa zones humides d’aigües poc profundes amb vegetació aquàtica, especialment boga o canyís, de la qual s’alimenta i utilitza per a fer el niu. El millor lloc per observar-lo és Son Saura del Nord o Son Bou. Estatus: Sedentari moderat.