Ocells

151 Ful atr NEW3

Fotja

Fulica atra

Cat:Fotja vulgar. Cast:Focha común. Eusk:Kopetazuri arrunt. Gal:Galiñola negra. Port:Galeirão-comum. Ang:Coot. Fr:Foulque macroule. Al:Blässhuhn. It:Folaga

Distribuïda àmpliament a Europa, nord d’Àfrica i bona part d’Àsia i Oceania, té el cos rabassut i el plomatge totalmet negre que contrasta amb la placa frontal i el bec blancs. Aquesta au aquàtica pot ocupar ambients d’aigua dolça o salobre, tant naturals com artificials. Tot i agradar-li les aigües obertes, per niar prefereix els marges d’aiguamolls i dels torrents on hi troba la vegetació necessària per fer el niu i alimentar-se. A Menorca la podem veure tot l’any a zones humides i desembocadures dels torrents, on hi sol criar, i especialment a s’Albufera des Grau on s’hi concentren nombrosos exemplars hivernants provinents d’Europa i on històricament se n'havien caçat fins als anys setanta. L?assecament, als anys vuitanta, de la font de Santa Catalina, que aportava aigua dolça tot l’any a la llacuna, va conduir a una gran crisi de salinitat a l’albufera als anys noranta. Això ha fet minvar molt les poblacions d’aquesta espècie, tant com a hivernant com a nidificant. Estatus: Sedentari moderat, migrant i hivernant abundant.