Ocells

039 Pho ros NEW4

Flamenc

Phoenicopterus roseus

Cat:Flamenc. Cast:Flamenco. Eusk:Flamenko. Gal:Flamengo. Port:Flamingo. Ang:Greater Flamingo. Fr:Flamant rose. Al:Flamingo. It:Fenicottero

Au aquàtica especialment alta, amb les potes i el coll molt llargs. La fa inconfusible el seu plomatge rosat i el seu bec corbat, dissenyat especialment per filtrar petits invertebrats de l’aigua. La seva silueta en vol, amb les potes i el coll estirats, és molt distintiva. Es distribueix de manera molt localitzada des de la conca mediterrània fins al sud-oest d’Àsia, l’Orient Mitjà, l’Índia i Sri Lanka. També a punts del sud i l’est del continent africà. Cria en colònies, a aigües salabroses somes i llacunes costaneres, fent el niu de fang i en forma de con. Visitant escàs a Menorca, provinent de les àrees de cria de la Mediterrània occidental. Fa uns anys s'observaven exemplars solitaris o grups de pocs exemplars, tot i que els últims anys podem observar-ne un grup de desenes d'individus, fins a superar els cent exemplars al darrer cens del 2024. Les localitats més freqüents on es pot observar l’espècie són s’Albufera des Grau, les salines d’Addaia i de forma esporàdica les Salines de Fornells. Estatus: Hivernant i migrant escàs.