Ocells

028 Bub ibi NEW4

Esplugabous

Bubulcus ibis

Cat:Esplugabous. Cast:Garcilla bueyera. Eusk:Lertxuntxo itzain. Gal:Garza boieira. Port:Garça-boieira. Ang:Cattle Egret. Fr:Héron garde-boeufs. Al:Kuhreiher. It:Airone guardabuoi

Ardeid no gaire gran i menys esvelt que l’agró blanc, amb el bec groc i relativament curt. Vola amb el coll arronsat. Té el plomatge totalment blanc excepte a l'època de cria que mostra el capell, el mantell i el pit d’un color ocre càlid. És una espècie d'àmplia distribució mundial que al Paleàrtic ocupa principalment Espanya, Portugal, el Magrib, la vall del Nil i les vores del mar Caspi. A Menorca és força abundant a l'hivern i se l'acostuma a veure caçant insectes o amfibis en grups associats a bestiar pasturant, inclús posats sobre el seu llom, fent honor al seu nom. Espècie molt gregària, que al vespre forma dormidors on s'hi poden ajuntar desenes d'exemplars dalt d'un canyar o un arbre, normalment vora torrents o zones humides. L'esplugabous és una espècie nidificant a Menorca des de l'any 2006 quan es va instal·lar la primera colònia coneguda d'unes vint parelles sobre uns pins a Ciutadella. El 2007 s'hi van instal·lar una quarantena de parelles i l'any 2017 s'hi feia un recompte de 156 parelles. Aquesta colònia que també s'utilitzava com a dormidor es va desplaçar l'any 2020 per molèsties humanes a una altre localitat en una zona periurbana de Ciutadella. L'any 2018 es va localitzar una segona colònia al sud de Ciutadella amb unes 20-30 parelles. Estatus: Sedentari escàs, hivernant i migrant moderat.