Ocells

034 Cic cic NEW4

Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Cat:Cigonya blanca. Cast:Cigüena común. Eusk:Amiamoko zuri. Gal:Cegoña branca. Port:Cegonha-branca. Ang:White Stork. Fr:Cigogne blanche. Al:Weissstorch. It:Cicogna bianca

Au planejadora i camallarga molt popular i coneguda per tothom, inconfusible. Té el cos blanc i les ales negres, el bec i les potes llargs i de color vermell. Cria a terrenys oberts i zones agrícoles o d’aiguamoll de la península Ibèrica, Europa Central, nord d’Àfrica i oest d’Àsia. Fa el niu sobre construccions humanes, ja siguin edificis, torres elèctriques, etc. Les poblacions occidentals hivernen a l’Àfrica subsahariana fins a Sud-àfrica mentre que les de l’oest d’Àsia ho fan a l’Índia. Migra seguint els corrents tèrmics produint-se'n grans concentracions als estrets de Gibraltar i del Bòsfor. A Menorca s’observen de manera ocasional, durant les migracions i a vegades a l’hivern, exemplars solitaris o petits grups, probablement desviats de la seva ruta migratòria. Estatus: Migrant i hivernant escàs.